Bảng chức năng ngoài thiết kế web

Chú ý : chức năng chỉ mang tính demo ( có thể thay hoặc chuyển sang dạng khác khi bị xung đột 1 số chức năng khác )
STT Tên chức năng Demo Giá Ghi chú
1 Click zoom image Demo 200k click phóng ảnh
2 Hover zoom images Demo 200k chỉ vào zoom ảnh
3 Soi ảnh Demo 200k Ghi chú
4 Tab menu Demo 500k Ghi chú
5 Slider sản phẩm ( hoặc logo ) Demo 300k Ghi chú
6 Làm ảnh qc + slider 100k - 200k Dạng đơn giản giành cho web giá rẻ (web yc thì liên hệ )
7 Giỏ hàng 500k Dành cho web giá rẻ (web yc thì liên hệ )
8 Giao diện mobi ( web giá rẻ ) 500k Dành cho web giá rẻ (web yc thì liên hệ )
9 Comment + like + share FB 200k Dành cho web giá rẻ ( web yc thì hỗ trợ )
10 Chuyên mục – chuyên mục 200k Dành cho web giá rẻ ( web yc thì hỗ trợ )
11 Các ngôn ngữ 300k Tự dịch (google dịch hỗ trợ)
12 Chat facebook 200k click xem demo
13 Chọn kích cỡ - màu sắc 700k click xem demo
14 Menu ngang khó 700k click xem demo
15 Slide trong chi tiết 400k click xem demo
15 Slide trong chi tiết 400k click xem demo
16 Drop menu content 300k click xem ảnh demo
click xem link demo
17 Slide content 500k click xem ảnh demo
18 Bộ lọc tỉnh thành 1 triệu click xem ảnh demo
click xem link demo
19 Bộ lọc chuyên mục - chuyên mục 500k click xem ảnh demo
click xem link demo
20 hover show hỗ trợ trực tuyến 200k click xem ảnh demo
21 Chức năng khác Giá liên hệ
22 slider + atack sản phẩm 300k click xem demo
23 Comment facebook có quản trị 500k click xem demo